Aktualności
 Konsultacje zespołu  
 językowego
Metody nauczania lektoratu SAN Łódź
Rekrutacja językowa  SAN Łódź
 
INFO rekrutacja językowa 2018/19
 
ZAPISZ SIĘ nabór 2018/19 semestr 1
MULTI LANGUAGE CENTER
Centrum Językowe Społecznej Akademii Nauk
ul. Sienkiewicza 9 budynek B, pok. 4