Aktualności
 Konsultacje zespołu  
 językowego
Metody nauczania lektoratu SAN Łódź
Rekrutacja językowa 2018/19 SAN Łódź 
MULTI LANGUAGE CENTER
Centrum Językowe Społecznej Akademii Nauk
ul. Sienkiewicza 9 budynek B, pok. 4